Blik op de Biografie

Blik op de Biografie


‘Blik op de biografie’ stelt je in staat om aan de hand van thema’s terug te blikken op jouw leven en daarin de 'rode draad'  te vinden.

Voor wie


Voor mensen die worstelen met zingevingsvraagstukken, denk hierbij aan vragen die te maken hebben met:

  • Bewustwording over het eigen leven
  • Voorbereiding om met eigen biografie te werken
  • Voorkomen van burn-out
  • Ondersteuning bij herstel van burn-out
  • Re-integratietraject; ondersteuning hierbij
  • Preventieprogramma’s, ondersteuning en begeleiding rondom zingevings-problematiek

Doelen

  • Inzicht krijgen in de huidige leefsituatie
  • Patronen ontdekken in de levensontwikkeling
  • Perspectief ontwikkelen voor de toekomst

De Opzet


Aan de hand van 10 verschillende thema’s wordt gekeken naar ervaringen en gebeurtenissen. Er wordt kleur en vorm gegeven aan belangrijke persoonlijke ervaringen en belevingen.


Werken vanuit de herinnering, ontdekken van patronen, verwerven van inzicht in kwaliteiten staan hierbij centraal. Er wordt ingezoomd op de kwaliteiten die zijn ontwikkeld en welke minder aan bod gekomen zijn. Op deze wijze ontstaat er bewustzijn van en inzicht in het eigen leven.


De thema’s worden ondersteund door gedichten, kringgesprek, poëzie, voorwerpen en afbeeldingen. Ieder wordt uitgenodigd eigen ervaringen en gevoelens kunstzinnig te verbeelden. Het delen van de eigen belevingen geeft herkenning en begrip en is een stimulans om vanuit meerdere gezichtspunten naar je eigen leven te kijken.


Ook worden er huiswerkopdrachten meegegeven om ook thuis, zelfstandig, door te gaan met het proces.


Tijdens dit therapeutische groepstraject wordt duidelijk welke onderwerpen in het leven van belang zijn geweest. Dat draagt bij aan het weten hoe je op dit moment in je leven staat. Van hieruit ontstaan motieven en idealen om het leven verder vorm te geven. Eigen levenskrachten kunnen worden ingezet om hier daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.


Aan het eind van dit traject wordt duidelijk waar je nu in het leven staat, waar nog uitdagingen liggen, waar je naartoe wilt en wat daar voor nodig is.

Praktische Gegevens:


Het begeleidingstraject bestaat uit 10 groepsbijeenkomsten van circa 2 uur per keer, gedurende 10 weken.


Start bij voldoende aanmeldingen, minimaal 4, maximaal 6 personen.

Kosten:


Voor de gehele training van 10 weken inclusief koffie/thee en kunstzinnige materialen zijn de kosten € 500. Prijs per persoon.


Door veel zorgverzekeraars wordt vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering een deel vergoed. Geadviseerd wordt om dit zelf na te vragen.

Kunstzinnige Therapie

Eigen-Zinnig-Heid

Naomi Lamens

Vlielandseweg 24A

2641 KC Pijnacker

Tel : +316 300 814 94

E-mail: info@Eigen-Zinnig-Heid.nl

Deze website maakt gebruikt van 'cookies'. Als u uw bezoek voortzet, gaat u akkoord met het gebruik van deze 'cookies'.

Accepteren