Beeldende therapie

Wat is Beeldende therapie?

En hoe kan het je helpen?


Beeldende therapie is een vorm van vaktherapie.
Therapie praktijk Eigen-zinnig-heid zet kunstzinnige technieken in door je te helpen om visueel uitdrukking te geven aan gevoelens en gedachten. Dit wordt bereikt via creatieve mediums zoals: schilderen, tekenen, boetseren en speksteen bewerking.


Beeldende therapie verschilt van andere psychologische therapieën aangezien het niet alleen afhankelijk is van het gesproken woord. De therapie helpt je om jezelf te uiten in een veilige, niet beoordelende omgeving, waarbij kunstzinnige materialen worden ingezet op een manier die een positief effect heeft op jouw persoonlijke ontwikkeling.


De therapie bevordert het zelfbewustzijn, het gevoel van welzijn, ontspanning, creativiteit, zelfvertrouwen en veel meer!


Ervaring met kunst vooraf aan de therapie is niet nodig aangezien kunstzinnig bezig zijn niet gaat om de techniek maar om het zichzelf uiten.


Voor meer informatie over vaktherapie in het algemeen, klik hier.


Individuele therapie:

De therapie kan als individuele therapie worden ingezet bij mensen die een persoonlijke hulpvraag hebben. Door het maken van één of meerdere vrije werken wordt een kunstzinnige diagnose gesteld, deze helpt de vraag te verduidelijken en dit is het uitgangspunt voor het behandelplan.Groepstherapie:

In sommige gevallen heeft het meewaarde om de therapie in groepsverband te krijgen, samen met anderen die dezelfde hulpvraag hebben en waar het samen doormaken van de therapie het werken aan de hulpvraag versterkt.

Proces:

De ervaringen in het werken met kleur en vorm werken positief door op uw persoonlijke ervaringen in het dagelijkse leven.


Via het bekijken van de zelfgemaakte kunstwerken kijk je naar jezelf vanuit een ander perspectief; wat zelfinzicht geeft.


Door bij het einde van het therapietraject de door jou gemaakte kunstzinnige oefeningen te bekijken, kan je jouw eigen ontwikkeling zien. Het proces van waar je begon tot waar je nu staat.

Antroposofisch geïnspireerd (AG):

Beeldende therapie AG is ontwikkeld binnen de antroposofische gezondheidszorg en kijkt naar de mens via het Antroposofisch mensbeeld.


Daar wordt het geheel van lichaam, psyche en individualiteit bij ieder mens gezien als een unieke, individuele eenheid.


Ieder mens is uniek en de therapie wordt dan ook voor ieder persoon op maat gemaakt.