Privacyverklaring

Privacyverklaring Eigen-Zinnig-Heid


Eigen-Zinnig-Heid is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Voor vragen omtrent jouw privacy bij Eigen-Zinnig-Heid kun je contact opnemen met mij, Naomi Lamens via Info@Eigen-Zinnig-Heid.nl

 

Hoe ik jouw persoonsgegevens beveilig

Eigen-Zinnig-Heid neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@Eigen-Zinnig-Heid.nl.


Persoonsgegevens die Eigen-Zinnig-Heid verwerkt

Eigen-Zinnig-Heid verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten

en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

•Voor- en achternaam

•Geslacht

•Adresgegevens

•Telefoonnummer

•E-mailadres

•Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Eigen-Zinnig-Heid verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou

•Als je een therapietraject volgt, verwerk ik gegevens over jouw gezondheid en het verloop van jouw therapieproces.

•Als je een therapietraject wilt declareren bij de zorgverzekering, verwerk ik de gegevens van jouw zorgverzekering en jouw geboortedatum.


Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Eigen-Zinnig-Heid verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

•Het verzorgen van de dienstverlening zoals jij en ik die zijn overeengekomen.

•Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

•Het afhandelen van jouw betaling

•Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

•Eigen-Zinnig-Heid verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens voor de belastingaangifte.


Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Eigen-Zinnig-Heid bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende wettelijke bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

•Cliëntendossier: 15 jaar

•Administratie: 7 jaar


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eigen-Zinnig-Heid en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@Eigen-Zinnig-Heid.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Tenslotte wil ik je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Eigen-Zinnig-Heid neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eigen-Zinnig-Heid) tussen zit.

 

Deze verklaring is opgesteld op 29 januari 2024


Eigen-Zinnig-Heid gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:


One Drive Professioneel

- voor aantekeningen m.b.t. therapietrajecten en declaraties voor zorgverzekeringen; hierin verwerk ik het BSN nummer, geboortedatum en relevante aantekeningen voor het therapieproces.


Gmail

- voor het 1-op-1 verzenden van emails. In mijn adressenbestand kan jouw mailadres staan als je emailcontact met mij gehad hebt.Delen van persoonsgegevens

met derden:


Eigen-Zinnig-Heid verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Eigen-Zinnig-Heid blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:


Eigen-Zinnig-Heid gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.


Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.


De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.  Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren.


Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.