Blik op de Biografie

Blik op de Biografie


‘Blik op de biografie’ stelt je in staat om aan de hand van thema’s terug te blikken op jouw leven en daarin de 'rode draad'  te vinden.

Dit traject wordt gegeven in samenwerking met Marjon Buurmans van praktijk Psychologie Pijnacker.

Voor wie


Voor mensen die worstelen met zingevingsvraagstukken, denk hierbij aan vragen die te maken hebben met:

  • Bewustwording over het eigen leven
  • Voorbereiding om met eigen biografie te werken
  • Voorkomen van burn-out
  • Ondersteuning bij herstel van burn-out
  • Re-integratietraject; ondersteuning hierbij
  • Preventieprogramma’s, ondersteuning en begeleiding rondom zingevings-problematiek

Doelen

  • Inzicht krijgen in de huidige leefsituatie
  • Patronen ontdekken in de levensontwikkeling
  • Perspectief ontwikkelen voor de toekomst

De Opzet


Aan de hand van 10 verschillende thema’s wordt gekeken naar ervaringen en gebeurtenissen. Er wordt kleur en vorm gegeven aan belangrijke persoonlijke ervaringen en belevingen.


Werken vanuit de herinnering, ontdekken van patronen, verwerven van inzicht in kwaliteiten staan hierbij centraal. Er wordt ingezoomd op de kwaliteiten die zijn ontwikkeld en welke minder aan bod gekomen zijn. Op deze wijze ontstaat er bewustzijn van en inzicht in het eigen leven.


De thema’s worden ondersteund door gedichten, kringgesprek, poëzie, voorwerpen en afbeeldingen. Ieder wordt uitgenodigd eigen ervaringen en gevoelens kunstzinnig te verbeelden. Het delen van de eigen belevingen geeft herkenning en begrip en is een stimulans om vanuit meerdere gezichtspunten naar je eigen leven te kijken.


Ook worden er huiswerkopdrachten meegegeven om ook thuis, zelfstandig, door te gaan met het proces.


Tijdens dit therapeutische groepstraject wordt duidelijk welke onderwerpen in het leven van belang zijn geweest. Dat draagt bij aan het weten hoe je op dit moment in je leven staat. Van hieruit ontstaan motieven en idealen om het leven verder vorm te geven. Eigen levenskrachten kunnen worden ingezet om hier daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.


Aan het eind van dit traject wordt duidelijk waar je nu in het leven staat, waar nog uitdagingen liggen, waar je naartoe wilt en wat daar voor nodig is.

Praktische Gegevens:


Het begeleidingstraject bestaat uit 10 groepsbijeenkomsten van circa 2,5 uur per keer, gedurende 10 weken.


Data: Nieuwe reeks wordt binnenkort gepland.


Start bij voldoende aanmeldingen, minimaal 4, maximaal 5 personen.


Kosten:


Het traject wordt grotendeels via het ZPM vergoed.

Er wordt een eigen bijdrage gevraagd voor de kunstzinnige materialen van € 50

De kosten zijn inclusief koffie/thee.